Čo je Phoenix?

Phoenix je umelá inteligencia analyzujúca webové správanie každého potencionálneho zákazníka Vašej webovej stránky. Vďaka kombinácii viacerých unikátnych učiacich sa algoritmov je možné priradiť zákazníkom desiatky rôznych parametrov a na ich základe efektívne optimalizovať reklamné stratégie.

Viete ako vyzerá Váš verný zákazník?
Phoenix to vie!

Správanie Vašich verných zákazníkov na stránke je podrobne monitorované a následne je možné cieliť online reklamu na rovnakú cieľovú skupinu potencionálnych zákazníkov.

Chcem získať nových verných zákazníkov

Vyskúšať

Google Analytics nestačí...?

Phoenix ponúka široké spektrum dátových filtrov umožňujúcich presnú selekciu zákazníckeho publika na Vašej stránke. Používateľ má možnosť používať aj dátové filtre vytvorené špeciálne pre jeho potreby. Model online cielenej reklamy na mieru pre každého používateľa nástroja Phoenix predstavuje nový trend vo svete reklamy.
Umelá inteligencia Phoenix je trénovaná na webovom správaní širokého publika zákazníkov a vie rozlíšiť správanie verných zákazníkov, náhodných návštevníkov ale aj robotickú návštevnosť. Vďaka tomu je následné cielenie online reklamy pre Phoenix hračkou.
Mnohé reklamné kanály prinášajú veľké množstvo návštev a nízke percento platiacich klientov. Vysvetlením môže byť takzvaná „robotická návštevnosť“. V praxi to znamená, že na Vašu stránku automaticky klikajú naprogramované počítače. Google Analytics napríklad tiež považuje „robotickú návštevnosť“ za reálnych zákazníkov. Phoenix analyzuje množstvo údajov (čas strávený na stránke, pohyby myšou), vďaka ktorým vie rozlíšiť návštevy skutočných potencionálnych zákazníkov.

Chcete spoznať skutočnú efektivitu jednotlivých poskytovateľov online reklamy?

Výhodou nástroja Phoenix je schopnosť nezávisle porovnávať efektivitu jednotlivých reklamných kanálov (Google Ads, Facebook Ads, Etarget...), z ktorých prichádzajú Vaši potencionálni zákazníci. Informácie o úspešnosti platenej online reklamy sú dôležitým nástrojom optimalizácie online reklamy.

Jednou z kľúčových funkcií Phoenixu je grafické zobrazenie správania návštevníkov na Vašej webstránke. Pomocov tohto algoritmu dokážeme presnejšie zacieliť na Vašich najvýhodnejších budúcich zákazníkov. Grafické zobrazenie je plne prispôsobiteľné (či už počtom preklikov na podstránky, počtom uzlov, editáciou rozloženia alebo filtrovaním kvality záujmu zákazníka alebo prvou navšívenou podstránkou...), čo umožňuje ešte prehľadnejšie zobrazenie ich správania.

GDPR - súkromie nadovšetko

V spoločnosti DreamLabs si vážime súkromie Vás a návštevníkov Vašich stránok. Phoenix nezbiera žiadne osobné údaje a ani nesleduje žiadne správanie ľudí mimo Vášho webu. Všetky dáta, ktoré Phoenix zbiera sú šifrované, vďaka čomu je zabezpečené plné súkromie Vás aj Vašich klientov. Nazbierané dáta sa ukladajú na zabezpečené cloudové úložiská čím sa predíde možným únikom.