clusters

Automatická segmentácia návštevníkov

Pripravili sme pre Vás filtre, ktoré rozdeľujú návštevníkov do skupín podľa podobnosti v ich správaní. Tieto nové funkcie sú založené na báze clustrovacích algoritmov.

Vo väčšine prípadov zodpovedajú ideálnemu smerovaniu Vašej kreatívy, stačí použiť našu analytiku, zistiť z pohybov na stránke na čo sa primárne zameriavajú a vytvoriť kreatívu.

export

Konfigurátor exportu publík

Popri predvolenom exporte SMART publík a vypočítaného záujmu návštevníkov, tlačidlo "export" Vám umožní uložiť akúkoľvek kombináciu nastavení filtrov ako publikum pre export a pomenovať ho.

Táto funkcia je momentálne dostupná na vyžiadanie e-mailom.

heatmaps

Teplotné mapy

Dnes už bežnosťou, avšak v kombinácii s ostatnými funkciami systému Phoenix, ponúknu výborný náhľad na rozdiely v správaní užívateľov v rôznych publikách a z rôznych kampaní.

Budú kompatibilné so všetkými existujúcimi filtrami a tak Vám umožnia porovnať nielen akvizičné kanály, ale aj všetky segmenty návštevníkov ktoré vytvoríte.

V súčasnosti sú interakcie užívateľov s Vašou stránkou ukladané pre strojové vyhodnocovanie a môžu byť vyžiadané e-mailom.

x
Táto stránka používa súbory cookies. Čítať viac Súhlasím